top of page
Søk
  • inger.lovli

«Arbeider på papir»(gruppeutstilling)


Mona Grønstad er bosatt i Ski, og arbeider i hovedsak med akvareller, men også med grafikk og Landart prosjekter. Hun driver også KunstaRena, en kunstfestival og residens for kunstnere fra Norden på Rena i Østerdalen. Arbeidene avspeiler hennes forhold til naturen og forholdet mellom det menneskeskapte og skoglandskapet. Hun er jeg oppvokst i Østerdalens store skoger, derfor er det kanskje ikke så underlig at det kommer til syne i arbeidene hennes.

Rolf Lorentzen er 55 år gammel og bor i Larvik. Han var elev ved Oslo tegne- og maleskole på begynnelsen av 90-tallet og har dessuten en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo. For øvrig har han en fortid som sanger og låtskriver i et rockeband. Musikk er en stor inspirasjonskilde for ham, samt ulike typer nonfigurativt maleri. Han arbeider ikke med en bestemt tematikk. Hans bilder blir til prosessmessig og gjennom improvisasjon. I arbeidene kan man finne sammenstillinger av geometriske, amorfe og organiske former - slike sammenstillinger kan kanskje oppleves som uttrykk for møter mellom natur og en menneskeskapt virkelighet, mellom mentale landskap og naturinntrykk...?

Kari Elisabeth Haug (f.1956) arbeider intuitivt med tegning og maleri som bæres av den frie, åpne streken. Sammen med egen livserfaring henter hun inspirasjon fra forfattere, komponister og tenkere. Dette for å kunne få støtte til tanker som strekker seg utover det rent materialistiske.I denne utstillingen viser hun bla.a serien «Libertate» bestående av verkene «Samtalen», «Mennesket er født som en hage, ferdig plantet og sådd», «Jeg tenker, altså er jeg» og «Din saga skrives». Hun benytter kull, kritt og blyant, dette for å sette verkene inn i en «historisk ramme». Titlene til de tre første verkene har sitater fra filosofer, det fjerde handler om oss selv og egen erkjennelse. Kari Elisabeth har en aktiv cv, med utstillinger nasjonalt og internasjonalt.

105 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page