Paintings In Gallery

STYRET OG KUNSTNERISK RÅD

                      

Styret:

  Leif Nyland leder og utstillingsansvarlig, Sissel Strand kasserer, Stein Aarum sekretær, 

 Ingebjørg Hokholt, Jorun Margrethe Stangnæs, 

Hanne B. Nystrøm, Maja Kolle, Emma Sommer

Kunstnerisk råd:

Hanne B. Nystrøm styrets representant

Hege Liseth, Elisabeth Mathisen