Paintings In Gallery

STYRET OG KUNSTNERISK RÅD

                      

STYRET:

Leder: Ingebjørg Hokholt, kasserer: Sissel Strand, sekretær: Stein Aarum,

utstillingsansvarlig: Maja Kolle

Astri Huse, Bård Thorbjørnsen, Liv Hauglin, Inger Løvli (grafisk og marked)

KUNSTNERISK RÅD

Hanne B. Nystrøm

Hege Liseth, Elisabeth Mathisen