Paintings In Gallery

STYRET OG KUNSTNERISK RÅD

                      

Styret:

  leif Nyland leder og utstillingsansvarlig, Bengt Gudim-Jørgensen Kasserer

 Ingebjørg Hokholt, Jorun Margrethe Stangnes, Cato Holm,

Hanne B. Nystrøm, Armand Fjeld, Stein Aarum

Kunstnerisk råd:

Hanne B. Nystrøm styrets representant

Hege Liseth, Elisabeth Mathisen