top of page

FREDRIKSTAD KUNSTFORENING
PÅ VEI MOT PRESTEGÅRDEN

av: Eddie R. Sjøborg

Prestegården, eller Kapellangården som den opprinnelig ble kalt, ble tegnet i 1916 av den landskjente arkitekt Gudolf Blakstad. Gudolf Blakstad var født i Fredrikstad, men bodde i Oslo. Han drev i Oslo et anerkjente arkitekt-kontor sammen med Munthe Kaas. W. Blakstad var i mange år ordfører i Fredrikstad, blant annet under byens 350 års jubileum.

Han var senere Stortingsrepresentant og tilskrives æren for at blant annet DENOFA etablerte seg i Fredrikstad.

Presteboligen, som heretter brukes på det mindre bygget ved siden av dagens ØKS (Østfold Kunstner Senter), ble bygget i 1916, mens hovedbygget i Ferjestedsveien 5 ble bygget i 1856, av grosserer og trelasthandler Halvor Bjørneby (1837-1905). H. Bjørneby var på den tid en av byens mest prominente og respekterte borgere. Han hadde blant annet ett av sine sagbruk på Isegran, på andre siden av Glommas vestre utløp.

Halvor Bjørneby giftet seg i 1865 med Hildur Louise Bredesen (1847-1896). De overtok i 1865 gården Cicignon, bygd av Andrea Bing ni år tidligere (1856). Det var et stort gårdsanlegg plassert mellom Cicignon-fortet og Ferjestedsveien. Det besto av et stort våningshus og en lang sidebygning i vinkel (som nå er borte). Bjørneby foretok visse forandringer med hovedhuset, og engasjerte den svenske gartneren Almgren til å anlegge hagen. Bjørneby hadde både bolig og kontor her. Bjørneby ble i 1890 slått til ridder av Wasaorden.

Halvor Bjørnebys sønn Ole Bjørneby (1867-1925) kjøpte i 1903, to år før farens død, Cicignongt. 7, men flyttet nå til Ferjestedsveien 5.

 

Her bodde familien til han og familien solgte eiendommen til kommunen i 1915. Bjørneby Bruk hadde brent ned to år før, og familien flyttet fra byen. Året etter at kommunen hadde overtatt Ferjestedsveien, i 1916, ble den nåværende Prestebolig bygget.

Fra 1915 og fram til 1931 var Ferjestedsveien (begge bygninger) benyttet som Fredrikstad Kommunes Administrasjonsbygg. Både ordfører, rådmann og den berømte bysekretær Karl Arnesen, populært kalt ByKarl) hadde sine kontorer i hovedbygget. Tilbygget, Prestegården, ble som sagt bygd i 1916, primært som vaktmesterbolig.

 

 

Marit Krogh's mor, Astrid (1907-1997) hadde sin ungdom og oppvekst i Prestegården. Marit Krogh's bestefar, Ole Martin Biørnstad var vaktmester i kommunen og hadde fått Prestegården som bolig fram til 1931.

I en kort periode på slutten av 80-tallet ble Prestegården benyttet som prestebolig. ØKS flyttet inn i hovedbygningen i 1985, og besidder fortsatt denne. Mens ombygningen av Cicignon Skole (Den Gule Anstalt) foregikk i perioden 2006-2009 ble Presteboligen benyttet av skolen til undervisning.

I 1931 flyttet Sjømanns- og Navigasjonsskolen (kalt sjømannsskolen) inn i lokalene i Ferjestedsveien. Her holdt sjømannsskolen til fra 1931 til 1980. Sjømannsskolen ble nedlagt i 1989. Mange kaller fortsatt parken rundt Prestegården for Sjømannsparken, mens det formelle og riktige navnet er Cicignonparken, anlagt i 1918.

Fra 1980 og fram til 1985 var bygningene i Ferjestedsveien tilholdssted og kontorer for Fredrikstad Kommunes kulturkontor med Arne Kr. Sollid som kultursjef. Sjømannsforeningen påsto lenge ved begynnelsen av 1970 tallet, at de eide gården i Ferjestedsveien, inntil dette ble motbevist gjennom solid dokumentasjon av tidligere rådmann Per Gullord som kunne dokumentere at kommunen hadde mottat eiendommen som gave allerede i 1915, og således var rettmessig eier til eiendommen.

Etter 137 år på flyttefot over hele byen kunne Fredrikstad Kunstforening, med velvillig bistand fra Fredrikstad Kommune overta Prestegården 1. februar 2009.

bottom of page