top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHanne Margaretha Biedilæ

«Gjensyn» Anne-Lise Stenseth og Marit Anna Evanger

Vi ønsker velkommen til årets første utstillere. Vernissage 13. januar kl.13.00.


I Fredrikstad kunstforening viser Anne-Lise Stenseth og Marit Anna Evanger arbeider sammenstilt i utstillingen «Gjensyn». Gjensyn henspiller på kunstnernes mangeårige bekjentskap fra da de møttes på keramikkavdelingen på Kunst og Håndverkskolen i Bergen på 1980-tallet.

Det er imidlertid ikke mye keramikk å se i denne utstillingen.

Marit Anna Evanger har sitt hovedfokus innenfor det kunstneriske fotografiet i tillegg til å ha bakgrunn som teaterfotograf og Anne-Lise Stenseth arbeider innenfor flere teknikker blant annet video, fotografi og tekst.

I utstillingen viser Marit Anna Evanger et utvalg fotografier fra flere prosjekter.

Hun har fotografert i ulike naturforhold og er særlig opptatt av naturens generøse og positive kraft. Det produktive på den ene siden og stagnasjon og miljøsammenbrudd på den andre. Hun har blant annet vært på feltarbeid i et spesielt område i Kvikneskogene.

«Det var forøvrig interessant og lærerikt å få innblikk i samisk kulturforståelse, som å innta et godt måltid ved bålet på vidda», sier Evanger. Hun refererer til miljøfilosofen Freya Mathews tenkning der naturen har en iboende verdi. Alt levende har et selv som forsøker å opprettholde sin eksistens, og et sett med verdier.

Anne-Lise Stenseth viser et utvalg arbeider fra prosjektet «Av Helene» (2017 – 2023).

«Av Helene» tar med flere filmatiske verk og puplikasjoner utgangspunkt i levetid, livsverk, omstendigheter og opplysninger om den Østerrikske filosofen og forfatterinnen Helene von Druskowitz (1856-1918). Stenseth reflekterer rundt dette materialet sin aktualitet i vår samtid. Prosjektet er en videreføring av pågående undersøkelser av kvinneroller rundt

"fin de siècle".

Utstillingen er åpen lørdag og søndag kl.12.00- 16.00 i utstillingsperioden frem til og med 28. januar. Velkommen!79 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page