top of page
Søk
  • inger.lovli

Siri Austeen "Akustisk Arkipel - Remix fra et husarkiv"


Austeens kunstneriske praksis bygger på undersøkelser av akustiske miljø i ulike landskap, steder og habitat. Et tilbakevendende tema i hennes arbeid er intervensjon av individuelle, kollektive og økologiske strukturer. Gjennom utforskning av det nære rettes fokus mot det allmenngyldige og globale. For Fredrikstad kunstforening har hun rettet mikrofonen mot den hjemlige sfære; et arvet hus og dets soniske palett. I utstillingen utforskes møter mellom materialer og klang, rom og resonans, tid, stillhet og minner.

61 visninger0 kommentarer
bottom of page